Ochrana osobních údajů

Nacházíte se na jednotné platformě zpracování osobních údajů skupiny Cimex

 

Další informace

V rámci ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněnými osobami zneužívajícími níže uvedené elektronické formuláře Vás žádáme o ověření Vaší identity, a to uvedením identifikačního údaje (zejména rodného čísla nebo čísla průkazu totožnosti) do uvedených formulářů.

V případě, že správce osobních údajů nezpracovává osobní údaj, kterým je Vámi uvedený identifikátor ve formuláři, můžete být vyzváni k dodatečnému uvedení jiného osobního údaje, který správce zpracovává a je schopen jeho správnost ověřit. Vámi zadané osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely ověření Vaší totožnosti, vyřízení Vašeho podání, prokazování oprávněnosti způsobu jeho vyřízení a interní evidence počtu a typu podání v oblasti ochrany osobních údajů.

Uvedené osobní údaje budou předány třetí osobě pouze pro výše uvedené účely a pouze v případě, že tato třetí osoba zajišťuje pro správce osobních údajů vyřizování Vašeho podání, prokazování oprávněnosti způsobu jeho vyřízení nebo vedení interní evidence počtu a typu podání v oblasti ochrany osobních údajů a byla s ní uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Uvedené osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie. Uvedené osobní údaje budou uchovány po dobu jednoho roku ode dne doručení Vašeho podání.

 

Formuláře: